De rode dread in module 8
Van kathodestraalbuis naar nieuw model

Een tweede manier om de vraag te beantwoorden 1:-Brengt het zien van het kruis je op het idee dat er iets stroomt in de kathodestraalbuis? en zo ja wat is de richting van die stroom? Bekijk onderstaande experimenten, je moet de vraag dan zelf kunnen beantwoorden

In beide experimenten sloeg de amperemeter uit. In verband met een gesloten stroomkring ligt het dan voor de hand om te veronderstellen dat er lading beweegt in de buis.

In buis 1 zag hij geen lichtverschijnsel op de fluorescerende wand achter de anode.

In buis 2 wel. Kennelijk kan er iets door de anode stromen dat aan de rechterkant een fluorescerende laag doet oplichten. Het iets beweegt van - naar + en gaat dan door het gat in de anode. Dat kunnen we verklaren door aan te nemen dat het iets negatief geladen is.

 


  Terug