De rode draad in module 8

Stap 1 gemaakt, op weg naar stap 2
Van Dalton naar Thompson


Zo onstond het model van Thompson. Stoffen bevatten negatieve deeltjes.
Die negatieve deeltjes zijn verspreid in een positieve lading. De positieve lading is even groot als de negatieve lading. Stoffen zijn immers neutraal. We kunnen nu een veklaring geven voor het bestaan van ionstoffen. Elektronen teveel leidt tot negatieve ionstoffen en elektronen te weinig leidt tot positieve ionstoffen. De geladen deeltjes in die stoffen noem we ionen.
Dit wordt het krentebroodmodel genoemd. (Of het plumbpudding model) van Thomson genoemd                                                                                        

Deeltjes model  Thompson Tekening uit begin 20e eeuw