De rode draad in module 8
Wat zou er met de snelheid van een zandkorreltje gebeuren
als de lading en massa met dezelfde factor afnemen?
                                                                   
De elektrische aantrekkinskracht(of afstotende kracht) zou kleiner zijn.
En nu zou een kleinere elektrische kracht op een kleinere massa  evenveel invloed hebben.

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


Een kogel met een ijzergehalte van 50% en een massa 99 wordtevenveel afgebogen als
een kogel met massa 50 en een hoger ijzergehalte van 25% *
Zelf een experiment starten.
*In dit experiment is het ijzergehalte een equivalent
 voor de grootte van de lading op de in de kathodestraal afgebogen deeltjes                                                                                                                                                                   Terug