De rode draad in module 8

Stap 2
Hoe sterk wordt een geladen deeltje afgebogen in een
elektrisch(of magnetisch) veld??

We weten nu wat meer over de afbuiging van een geladen deeltje onder invloed van een lading(of magnetisch veld). De afbuiging is rechtevnredig met de lading en omgekeerd venredig met de massa. We zeggen daarom dat we met de mate van van afbuiging een maat voor e/m te pakken hebben.

 

   
Grote e/m
Kleine e/m weinig afbuiging Grote e/m veel afbuiging                                                                                                                                                Volgende pagina