De rode draad in module 8
Stap 2
Hoe groot is de lading van een elektron?

We hebben nu een nieuw model afgeleid, maar dit vraagt weer om nieuw onderzoek. Bijvoorbeeld hoe groot is de lading van zo'n negatief deeltje? Kan ik de afbuiging onder invloed va een geladen plaat, in een kathodestraalbuis voorspellen?
Millikan deed omstreeks 1909 experimenten om dat te onderzoeken. Eerst kun je hieronder kijken naar een simulatie van de proeven die Millikan deed. Vraag maar of dat experiment op school te bekijken is.

 

Uitleg bij Millikan film

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Wat zou er met de snelheid van een zandkorreltje gebeuren als de massa van het zandkorreltje toeneemt? Antwoord

Wat zou er met de snelheid van een zandkorreltje gebeuren als de lading toeneemt? Antwoord

Wat zou er met de snelheid van een zandkorreltje gebeuren als de massa afneemt met een factor 0,5 en het magnetisch veld neemt ook af met een factor 0,5. Antwoord